Klášter Želiv

pivo-a-chmel

Želivský klášter je historie

Premonstrátský klášter v Želivi je národní kulturní památka a poutní místo. Současně se v historických prostorách kláštera provozuje restaurace, hotel a pivovar.

Naším úkolem bylo sjednotit prezentaci, získat nové zákazníky a zvýšit prodej.

O 47% silnější značka díky strategii

A jak pracovat se značkou, která je spojená s duchovními hodnotami, ale zároveň se chce ekonomicky prosadit na trhu?

V Klikpro jsme našli řešení. Klášter neměl moc dobré jméno mezi veřejností zejména kvůli tomu, že zde v minulosti byla protialkoholní léčebna. Naším úkolem bylo ukázat, že dnes je to neobyčejné místo s historickým ubytováním, skvělým jídlem a výjimečným pivem.

sudy-s-pivem

Historická atmosféra, kterou chcete zažít

Bez jasné komunikační strategie by to ale nebylo možné. Proto jsme potřebovali definovat cílové skupiny pro jednotlivé služby. Provedli jsme vstupní analýzu, během které jsme zjišťovali, čím se zabývají naši potencionální zákazníci, do jaké věkové kategorie se řadí, odkud pochází a podobně. Na základě zjištěných informací jsme sestavili několik marketingových person.

Podle nich jsme se následně řídili při tvorbě strategie, stylu komunikace a výběru marketingového mixu.

Tři, dva, jedna, změna!

Naše práce začali úpravou funkčnosti a vzhledu webových stránek. Přidali jsme rezervační formulář, abychom mohli získávat objednávky skrze web, změnili jsme texty, provedli SEO optimalizaci a vyměnili původní fotografie za nové, na kterých jsme spolupracovali s fotografem Stanislavem Hulou.

Upravili jsme profily na sociálních sítích a předělali jejich obsah. Rozšířili jsme fanouškovskou základnu a postupně začali spouštět kampaně.

pivo-a-chmel

Zvýšili jsme návštěvnost o 442 %

Pro reklamní kampaně jsme využili sociální média, obsahovou i vyhledávací síť včetně geolokačních služeb, které měly velký úspěch. Rozpočet na kampaně jsme chtěli využít co nejefektivněji, a proto jsme kombinovali placenou propagaci s neplacenou. Využívali jsme různých soutěží a prodejních akcí, věnovali jsme se SEO optimalizaci a práci s daty.

Díky tomu jsme za minimální náklady oslovili téměř celou cílovou skupinu rozdělenou dle několika okruhů. Tím pádem jsme mohli mnohem efektivněji komunikovat a lépe prodávat jednotlivé služby.

Dvojnásobné zvýšení prodeje meziročně

Jak? Zásluhou ucelené strategie, správné práce s cílovou skupinou, využití dat a placených i neplacených marketingových aktivit.

Oproti roku 2018 jsme zefektivnili utracený kredit za kampaně a zvýšili kvalitu návštěv webu – míra okamžitého opuštění byla o 41 % nižší, délka návštěvy dokonce o 51 % vyšší.

O 47 % silnější značka

Celkově jsme díky spolupráci dokázali posílit značku meziročně o 47 % (google trends). A to se projevilo ve všech segmentech činnosti, které Klášter Želiv má. Ať už se jedná o prodej piva, rezervaci pokojů, obsazenost restaurace nebo návštěv samotného areálu.

Chcete, aby i vaše značka mluvila ke správným lidem?

Kontaktujte nás